Skip to main content

Thaharah

📚 fikih ibadah 📚

قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ )) أخرجاه

” Allah tidak menerima shalat salah satu dari kalian jika ia berhadats hingga ia berwudhu “.

faidah :

Thaharah dari hadats adalah salah satu prasyarat sah shalat.
📚 fikih ibadah 📚

عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات بوضوء واحد يوم الفتح فقال له عمر : إنك صنعت شيئا لم تكن تصنعه ٬ قال : (( عمدا صنعته )) رواه مسلم

Buraidah berkisah bahwa Nabi dihari penaklukan kota Makkah melakukan beberapa shalat wajib dengan hanya satu wudhu, maka Umar berkata kepada beliau : ” Anda melakukan sesuatu yang tak biasanya anda lakukan “. Beliau-pun berkata : (( Sengaja aku melakukannya )). HSR. Muslim

faidah :

Bolehnya menggunakan satu wudhu untuk beberapa shalat sepanjang belum batal wudhunya.
📚 fikih ibadah 📚

قال تعالى : (( أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء )) النساء : ٤٣

faidah :

Segala sesuatu yang keluar dari kemaluan atau dubur adalah hadats yang mengharuskan wudhu jika hendak shalat.
Menyentuh wanita langsung juga mengharuskan wudhu.
📚 fikih ibadah 📚

قال صفوان بن عسال المرادي : كنا إذا كنا في سفر أمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثا إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم . الحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح

Shofwan bin ‘Ashal Al Muradi mengatakan : ” Dahulu jika kami safar maka kami diperintah agar tidak menanggalkan khuf yang kami pakai selama tiga hari ( saat berwudhu ) kecuali sebab junub ( maka harus dilepas ) akan tetapi sebab buang hajat besar atau buang air kecil atau tidur “. HR. At Tirmidzi, Hasan Shahih.

Faidah :

Tidur termasuk pembatal wudhu.

One thought on “Thaharah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *