Skip to main content

Dua Alat Bersuci

Dua Alat BersuciDua Alat Bersuci

قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا )) متفق عليه.

” Dan tanah dijadikan untukku sebagai tempat shalat dan alat bersuci “. Muttafaq ‘alaih.

faidah :
Tanah adalah alat bersuci dari hadats pengganti air.