Skip to main content

Etika Bergaul Sesama Mukmin

Etika Bergaul Sesama MukminEtika Bergaul Sesama Mukmin

وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات … البقرة ٢٤
وأخبر -أيها الرسول- أهل الإيمان والعمل الصالح خبرًا يملؤهم سرورًا

(( Wahai Rasul, berikanlah kepada orang – orang beriman dan beramal shalih berita yang membahagiakan mereka )). attafsir almuyassar.

faidah :
Disunahkan memberi berita gembira kepada orang beriman dan sebaliknya haram memberi berita yang membuat mereka takut dan cemas.